پشتیبانی تخفیف گذر: 09058571972
×
ورود
تخفیف گذر سبز

تخفیف گذر یک شرکت پیشرو و حامی محیط زیست است. شما دیگر نیازی به ارائه پرینت برای دریافت خدمات ندارید. تمامی پیشنهادهای روی سایت تخفیف گذر، سبز هستند. شما هم می‌توانید با ارائه کد تخفیف گذر یا کد دیجیتال (QR) به محیط زیست و سبز بودن کمک کنید.

اگر خرید خود را از طریق وبسایت تخفیف گذر انجام می‌دهید، وارد قسمت حساب کاربری خود شوید تا کدهای خریداری شده را مشاهده کنید

شما با ارائه کد تخفیف گذر یا کد دیجیتال (کد QR) در همان صفحه می‌توانید از خدمات مجموعه استفاده کنید.